Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

09.12.2019

Pošta Ledeč nad Sázavou

čp
Omezení otevírací doby pošty Ledeč nad Sázavou ve středu 11.12.2019 z důvodu odstávky elektřiny v době 13:30 hod. - 15:00 hod.
V uvedený den bude otevírací doba provozovny upravena takto:
8:00-12:00; 13:00-13:30; 15:00-17:00
 
09.12.2019

Povinné „čipování“ psů od 1.1.2020!

povinne cipovani psu
Po 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být tedy zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, to znamená nejpozději v půl roce věku.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy  
 
06.12.2019

Provizorní oprava poškozené komunikace v ulici Hrnčíře

Dne 29. 8. 2019 v odpoledních a večerních hodinách došlo na území Ledče nad Sázavou k intenzivní bouřkové činnosti, provázené silnými a prudkými přívalovými srážkami.  V době největší intenzity deště spadlo během 1,5 hodiny 35 mm srážek, což odpovídá intenzitě, jaká se v oblasti středních Čech opakuje jednou za 10 let. V důsledku těchto prudkých přívalových dešťových srážek došlo k zvednutí hladiny zatrubněného drobného vodního toku, který se nachází pod částí komunikace v ul. Hrnčíře.  Korytem se valilo množství různého materiálu, který postupně způsobil úplné zanesení zatrubněné části potoku. Následně došlo tlakem vody k poškození zatrubnění a k vážnému poškození části komunikace. Rozsah poškození byl havarijní a před obnovením provozu na komunikaci je nutná její celková rekonstrukce. Protože na opravu komunikace bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019“, byla prozatím provedena pouze provizorní oprava komunikace, tzn. byla odstraněna vrchní poškozená vrstva, která byla nahrazena novým asfaltem. Protože se jedná o provizorní opravu, nesmí na komunikaci vjíždět vozidla nad 3, 5 tuny. Komplexní řešení je naplánováno na příští rok a to i v návaznosti na získání dotace a podmínky poskytovatele dotace.  -OdMI-

 
29.11.2019

NOVÁ KNIHA HAVLÍČKOBRODSKO Z NEBE

Havlíčkobrodsko z nebe

Představujeme Vám novou knihu, nesoucí název HAVLÍČKOBRODSKO Z NEBE. Knihu si můžete zakoupit v Turistickém informační centru na Husově náměstí za krásných 390 Kč.

 
15.11.2019

Pozvánka na veřejnou prezentaci Studie Bazénu v Ledči nad Sázavou

Zveme tímto širokou veřejnost k představení a projednání studie umístění Bazénu a související infrastruktury v Ledči nad Sázavou – lokalita „Nad Pilou“ (nad sídlištěm, mezi mateřskou školou a starou kotelnou, za zahrádkami). Prezentaci povede zpracovatel studie, jímž je česká projektová, inženýrská a konzultační firma INTAR a.s. Přítomno bude vedení města. Dne 12.12.2019 od 16:00 v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou.

 
15.11.2019

OMEZENÍ PROVOZU V TIC

967

Dnes 15. 11. 2019  bude Turistické informační centrum Ledeč nad Sázavou otevřené pouze do 16:00 hod. Děkujeme za pochopení.

 
15.11.2019

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

1

Město Ledeč nad Sázavou zve všechny malé i velké, nejen věkem, na divadelní zpracování legendárního večerníčku KRKONOŠSKÉ POHÁDKY, které se uskuteční 16. února 2020 od 14:00 v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Cena vstupenky 100 Kč pro děti, 120 Kč dospělý. Od pátku 15. listopadu od 8:30 hod. začne rezervace vstupenek na adrese http://rezervace.ledecns.cz nebo si je lze zakoupit v Turistickém informačním  centru na Husově náměstí.

 
15.11.2019

NA OSTRO

7736cs 2

Město Ledeč nad Sázavou všechny srdečně zve na divadelní komedii NA OSTRO, která se uskuteční 16. dubna 2020 od 19:00 v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Můžete se těšit na známé herecké osobnosti -Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská a Petr Vojnar. Cena vstupenky 350 Kč. Od pátku 15. listopadu od 8:30 hod. začne rezervace vstupenek na adrese http://rezervace.ledecns.cz nebo si je lze zakoupit v Turistickém informačním  centru na Husově náměstí.

 
08.11.2019

HEJ MISTŘE

2019 12 01 mše ZKOUSKA

Rádi bychom Vás pozvali všechny, kteří umí zpívat a chtěli by tímto posílit pěvecký sbor při produkci vánoční půlnoční mše svaté. Proto přijďte 1. prosince 2019 v 10:00 hod. na PRVNÍ ZKOUŠKU do kostela sv. Petra a Pavla.Omlouváme se za tiskovou chybu v Ledečském zpravodaji (listopad 2019, str. 15).Děkujeme za pochopení.

 
08.11.2019

PARKOVACÍ KARTY PRO ROK 2020 - PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICI NÁDRAŽNÍ

stažený soubor

Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2020, prostřednictvím které lze také hradit parkovné na placeném parkovišti na Husově náměstí a v Nádražní ulici v Ledči nad Sázavou, je zahájen. Cena parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je ke stažení prostřednictvím následujícího odkazu: 
https://www.ledecns.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/formulare.html
případně je k dispozici v tištěné podobě na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, III. patro, č. dveří 306. K žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (malý TP). Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně na podatelně MěÚ Ledeč nad Sázavou nebo na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Na jednu parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných na jednoho provozovatele. Vydání registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací místo v příslušné zóně placeného stání. Od května 2018 jsou sjednoceny podmínky provozu placeného parkoviště na Husově náměstí a v ulici Nádražní a platnost parkovacích karet je z Husova náměstí rozšířena i na ulici Nádražní. Dále je parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově náměstí. -OdMI-  

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load