Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

28.04.2023

Úřad práce ČR Vás zve na informační schůzku zaměřenou na téma ENERGOPORADENSTVÍ

ÚP ČR

Úřad práce České republiky zve veřejnost na informační schůzku zaměřenou na téma energoporadenství. Setkání proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 16 ve čtvrtek 11.5.2023 od 9:30. Energoporadenství je určeno pro všechny občany, kteří mají zájem o aktuální témata související se situací na trhu dodavatelů energií. Konkrétně budou vysvětleny podmínky čerpání příspěvku ve výši až 150tisíc na zateplení a výměnu oken rodinných domů v programu Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové domácnosti. Energoporadenství bude také zaměřeno ke snížení spotřeby energií v domácnostech a na příspěvky pro občany a pomoc od státu.
ikona souboruLeták naleznete v příloze.

 
27.04.2023

Výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ pro území Města Ledeč n. S. v roce 2023

Na základě usnesení z druhého zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, konaného dne 20. března 2023 se vyhlašuje1. výběrové řízení pro žadatele o zápůjčku z FRB města pro rok 2023 a to v souladu s čl. IV odst. 2 a odst. 8 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území Města Ledeč nad Sázavou ze dne 2.7.2018 s tím, že termín pro podání žádostí byl stanoven od 1.4.2023 do 3.5.2023. Podmínkou pro poskytnutí zápůjčky je obnova střechy, zřízení ekologického vytápění, izolace proti spodní vodě, čistírna odpadních vod, zateplení, rekonstrukce koupelny a WC, půdní nástavba (vestavba) či rekonstrukce výtahu. Bližší informace na oddělení majetku a investic, číslo dveří 307, 308, tel.: 566 466 622 (623). Úplné znění vyhlášeného výběrového řízení a žádost naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou (www.ledecns.cz) v sekci dokumenty MěÚ - „Vyhlášky a směrnice - Pravidla“ a úřední desce. Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy                                

 
27.04.2023

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2023/2024

Na základě avizovaného zájmu některých rodičů a po dohodě se zřizovatelem – Městem Ledeč nad Sázavou plánujeme ve školním roce 2023/2024 na naší škole otevřít tzv.  přípravnou třídu (dále PT).Kapacita přípravné třídy: 10-15 dětí.Více informací na odkaze: Přípravná třída 2023/2024 - Nepřehlédněte - Levé menu - ZŠ Ledeč nad Sázavou (zslns.cz)

 
27.04.2023

Město Zruč nad Sázavou - výběrové řízení na pracovníka v sociálních službách a zahradníka/zahradnice

Město Zruč nad Sázavou oznámilo vyhlášení výběrového řízení na pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) a zahradníka/zahradnice. 
ikona souboruVýběrové řízení na pracovníka v sociálních službách naleznete v příloze. ikona souboruPřihláška ZDE.
ikona souboruVýběrové řízení na zahradníka/zahradnice naleznete v příloze. ikona souboruPřihláška ZDE.

 
25.04.2023

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Čez
2. 5. 2023, 7:30-14:30 Ledeč nad SázavouPivovarská č. p. 703 a Pivovarská č. p. 124, 125, 126, 127, 226, 234, 353, 527, 528. Celý text v příloze.ikona souboruOdstávka CEZ 2 5 2023
 
24.04.2023

ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ PLECHOVÝCH KONTEJNERŮ - UKLÁDÁNÍ OŘEZANÝCH VĚTVÍ ZE STROMŮ DO PLECHOVÝCH VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Naši občané byli v minulých několika letech zvyklí na určitý standard, který spočíval v ukládání ořezaných větví ze stromů do plechových velkoobjemových kontejnerů rozmístěných pravidelně po celém městě. Kontejnery byly v minulosti rozmísťovány v těchto ulicích Hradní, Foglara, Želivská, Slunečná, J.Fučíka a Nádražní. Nejvíce se nám osvědčilo stanoviště v ulici Nádražní, kde je dostatek místa k vyložení zbylé dřevní hmoty přímo z přepravního vozíku do kontejneru.
Z výše uvedeného důvodu naše město dospělo k závěru, že ořezané větve ze stromů a dřevní hmoty z keřů, budou moci být ukládány pouze na jednom místě, a to v již zmiňované ulici Nádražní  - od 20.3.2023 nepřetržitě, až do odvolání.
Druhou věcí je odkládání vyhrabané trávy a dalšího biologického odpadu do plastových kontejnerů o objemu 1.100 litrů, které jsou umístěny po celém území našeho města. Důrazně upozorňujeme, že do těchto plastových kontejnerů není dovoleno ukládat větve ze stromů. V případě, že tak někdo učiní, dopouští se přestupkového jednání a hrozí mu uložení pokuty.
V případě, že do kontejnerů na biologický odpad  bude uložen jiný odpad, než ten, který tam patří, jedná se o znehodnocení obsahu kontejneru, ten je následně odvezen na skládku a tam také výrazněji vyšší částkou zpoplatněn, takže v konečném důsledku na to doplatíme všichni.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

 
04.04.2023

O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Ledeč nad Sázavou podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-20/2023-601, že v katastrálním území Habrek obce Ledeč nad Sázavou bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.6.2023 přibližně do 30.9.2024.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů
ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
ikona souboruLETÁK V PŘÍLOZE.

 
31.03.2023

UPOZORNĚNÍ!

2383 logo 2021 modre

Od 1. dubna 2023 se mění platební podmínky pro příjem plakátů pro společnost Rengl. Jelikož pobočka České spořitelny je od 1. dubna bez pokladny, nebude naše sběrové místo (Infocentrum, Husovo náměstí 60, Ledeč n. S. ) přijímat hotovost. Tel. dispečink 731 108 695, zákaznická linka 603 468 414. Děkujeme za pochopení.

 
30.03.2023

Změna dne svozu komunálního odpadu

popelnice

Vážení spoluobčané, svoz komunálního odpadu, který by měl být v pátek, dne 07.04. 2023,  bude uskutečněn ve čtvrtek, dne 06.04.2023.
Jana Pánková  - referent odboru životního prostředí, (tel. 731156913)

 
30.03.2023

TRHY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2023

Přehled termínů konání trhů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou v letošním roce: 
úterky: 4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11.;
středy: 5. 12., 12.12. a 19.12. – vánoční trh.    
 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load