Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

21.10.2016

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná dne 24.10.2016, naleznete zde.

 
15.10.2016

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky za celé město Ledeč nad Sázavou naleznete zde, za jednotlivé okrsky zde.

 
13.10.2016

Oprava altánu v lesoparku Šeptouchov

Altán

V lesoparku Šeptouchov provedli pracovníci veřejně prospěšných prací opravu obou altánů. Bylo provedeno obroušení, nátěr, doplnění poškozených latí a prostor uvnitř altánů byl dosypán kačírkem.  - OdMI - 

 
13.10.2016

Výměna oken v budově polikliniky

Na konci měsíce srpna byla dokončena výměna oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 283 240,- Kč vč. DPH. Zároveň byla provedena výmalba společných prostor v budově, kterou provedla firma Jan Tesárek (Malby a nátěry) za celkovou částku 146 709,- Kč vč. DPH. V postupné výměně oken na poliklinice bychom chtěli pokračovat i v budoucnu. – OdMI - 

 
13.10.2016

Oprava terasy v MŠ Družstevní

Terasa MŠ

V polovině září byla dokončena oprava terasy budovy MŠ Družstevní. Protože zde chyběla hydroizolace, bylo provedeno odstranění původních dlažeb, provedena nová hydroizolace, zastěrkování a byla položena nová dlažba. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. a celkové náklady činily 67 000,- Kč vč. DPH. – OdMI - 

 
13.10.2016

Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Nádražní

Soc  zařízení I

V průběhu letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení (chlapecké i dívčí části) v I. patře jednoho z pavilonů ZŠ Nádražní.

 
13.10.2016

Úpravy mytí ve školní kuchyni ZŠ Nádražní

V průběhu letních prázdnin proběhly také úpravy mycího centra ve školní kuchyni ve stávajícím prostoru. 

 
13.10.2016

Vybudování nové autobusové zastávky linkové dopravy „Habrek rozcestí“

IMGP3104

V měsíci září byly dokončeny práce na nové zastávce autobusové linkové dopravy v intravilánu Habreku, na silnici III. třídy č. 33923, spojující Habrek a Obrvaň.

 
08.10.2016

Výsledky voleb

Výsledek voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou naleznete zde, do Senátu Parlamentu ČR zde.

 
04.10.2016

2. kolo kompostérů pro občany zdarma - ODKLAD

Kompostér III

Jak jsme již na webových stránkách města informovali v článku ze dne 3. 6. 2016, Město Ledeč nad Sázavou v letošním roce podalo žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Bioodpady 2016“, na pořízení kompostérů, které měly být rozdělovány občanům města na základě závazné přihlášky, stejně jako v roce minulém. Protože jsme bohužel v letošním roce s žádostí o dotaci nebyli úspěšní, bude pořízení dalších kompostérů odloženo a pokud bude v roce příštím vyhlášen obdobný grantový program, bude opět ze strany města podána žádost o tuto dotaci. O dalším postupu stran dalšího kola kompostérů pro občany zdarma vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek města. Zároveň bychom chtěli občany informovat, že je stále možné žádat o bezplatné zapůjčení interiérové nádoby na bioodpad o objemu 10 l, včetně kompostovatelných sáčků (podmínky stejné jako u kompostérů, viz článek ze dne 3. 6. 2016), žádost ke stažení ikona souboruzde anebo k vyzvednutí na oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou. – OdMI - 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load