Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

03.02.2015

Proschlé jasany v Koželské ulici

jasany

V  lednu letošního roku při větrných poryvech došlo k pokrytí části Koželské ulice  množstvím suchých větví, různých délek a průměrů. Suché větve napadaly na komunikaci a přilehlý chodník z 23 kusů jasanů rostoucích na  přilehlém svahu.  Nevyhovující zdravotní stav stromů byl na žádost občanů řešen již v roce 2011 a  následně  2.1.2012 vydalo zdejší oddělení životního prostředí rozhodnutí o pokácení těchto dřevin. Souhlas s kácením vyslovilo i občanské sdružení Molekul. Od roku 2012 se začaly vléci  dědické spory o  výše uvedenou stráň a teprve koncem roku 2014 se podařilo našemu městu získat vlastnictví pozemku a stromů na něm rostoucích. Z důvodu, že stav stromů ohrožuje procházející chodce a projíždějící motorová vozidla, dojde v únoru 2015 ke kácení proschlých dřevin, které budou na jaře nahrazeny novou perspektivní výsadbou. Oddělení ŽP

 
03.02.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Od středy 4. 2. 2015 platí v Nemocnici Ledeč – Háj až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nárůstu chřipkového onemocnění.

 
30.01.2015

Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou

Banner OPZP FS ERDF CMYK

K 30.11.2014 byly dle smlouvy o dílo s realizační firmou H-REKULTIVACE, a.s. ukončeny práce v rámci projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. Tento záměr se Město snažilo zrealizovat už v roce 2004, ale nepodařilo se získat finanční prostředky. Dotace byla přiznána až v roce 2012. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Regenerace urbanizované krajiny.

 
20.01.2015

Omluva občanům

Ještě jednou se omlouvám jménem vedení města za zrušené zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 19.1.2015. Zasedání zastupitelstva bylo zrušeno vzhledem k nesplnění  ustanovení § 93 odst.1 zákona o obcích, který ukládá městskému úřadu povinnost informovat o místě, době a o navrženém programu zasedání minimálně 7 dní předem na úřední desce.  Tato povinnost nebyla ze strany města splněna z důvodu pochybení lidského faktoru.  Na základě upozornění jednoho ze zastupitelů a po konzultaci s nadřízeným pracovištěm (Krajským úřadem v Jihlavě) a následně se spolupracující právní kanceláří bylo zasedání pro jistotu zrušeno. Vzhledem k tomu, že tato  skutečnost byla zjištěna v úvodu zasedání, nebyl časový prostor k získání jednoznačně relevantního stanoviska z příslušného odboru Ministerstva vnitra ČR. Znalost tohoto stanoviska, které si můžete přečíst ikona souboruzde, by nám umožnila bez problémů pokračovat v jednání a nemuseli jsme jak zastupitelům, tak vám občanům působit případné následné problémy. Vzhledem k uklidnění atmosféry a právní neznalosti jsme se nakonec rozhodli zasedání ukončit. Současně s touto omluvou si vás dovoluji pozvat na opakované zasedání Městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26.1.2015 v obřadní síni MÚ v Ledči nad Sázavou. Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

 
16.01.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 26. ledna 2015, jsou k nahlédnutí ikona souboruzde.

 
15.01.2015

Tříkrálová sbírka 2015 - přehled o pokladničkách

SKMBT C36015011515060

Oblastní charita Havlíčkův Brod  - přehled o pokladničkách "Tříkrálové sbírky 2015.

 
15.01.2015

LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ – LEDEN 2015

ANON WEB 1

V době, kdy jsme toto první číslo tvořili, byla opravdu festovní zima, všude bílo a mráz. Tomu odpovídá i titulní strana. A co je obsahem tohoto zimního zpravodaje? Hned zkraje se dozvíte, jak je to s parkováním na náměstí (barevný plánek) a kolik zaplatíte za odpad (zajímavé srovnání s okolními městy). Tahákem asi bude strana 4, kde je statistika místních obyvatel s grafem vývoje od roku 2000 (jestli je to v tomto případě správné pojmenování). Tím ovšem statistiky v lednovém zpravodaji ještě nekončí. Dočtete se, jak je to s nezaměstnaností a do čísel se dá převést i to, co se dá vyvádět na novém semaforu v Habreku. Sem patří i zpráva MVDr. Vrbky o Stanici Pavlov. Tradiční zpráva od policie je opět o darebnostech místní galérky. Pan náčelník tentokrát na zprávách skrblil, asi nás chtěl ušetřit špatných zpráv hned na začátku roku. Dál jsou tu dvě pozvánky – do Kožlí a do Barborky. Pokud vás zajímá, kam vás to zvou, čtěte na straně 7. Sportovci se hlásí ze sálů i od ledu na straně 9 a 12. Na barevných fotografiích jsou jich hned desítky – určitě mnohé poznáte. A na závěr? Zlatá a diamantová slavnost jedné ledečské rodiny.  Takhle stručně je popsáno 12 stran LEDNOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE, který si kompletní můžete přečíst už v pátek 16. ledna, s poledními zvony bude v trafikách. A jestli vám ve zpravodaji bude něco chybět, dejte nám tip nebo zprávu. Rádi se s vámi o ni podělíme. ok 

 
13.01.2015

Ulička na Hůrce nově

Hurka nove

Ještě před koncem roku se nám podařilo upravit část uličky, vedoucí z ulice Hůrka do ulice Na Potok. Povrch v uličce byl vymletý a při dešti nebo námraze byl téměř neschůdný. Občané si zde zkracují cestu na starý hřbitov i k stále vytékajícímu pramenu Na Potoce. Úprava vzhledem k terénu – úzká ulička, velký spád – byla velice náročná, neboť zde nešlo využít mechanizaci a téměř veškerý materiál se musel dopravovat ručně. Tak snad se našim TS Ledeč nad Sázavou tento úsek povedl opravit ke spokojenosti občanů. Posuďte sami ve fotogalerii.  -Ču -

 
06.01.2015

OZNÁMENÍ OBČANŮM - zprovoznění parkovacích automatů na Husově náměstí

Parkovací automaty na Husově náměstí budou uvedeny do provozu ve středu 14. 1. 2015. Cena za parkování – první hodina 2,- Kč, každá následující započatá hodina 10,- Kč, zpoplatněná doba po – pá 7:00 – 17:00, so 8:00 – 12:00. Dále je možnost zakoupení rezidentní parkovací karty (formulář ke stažení na adrese https://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/formulare.html, případně k vyzvednutí na MěÚ Ledeč nad Sázavou, I. patro, č. dveří 109), cena rezidentní karty – 3000 Kč/rok. Vydání parkovací karty nezabezpečuje automaticky parkovací místo na placeném parkovišti na Husově náměstí. –OdMI-

 
05.01.2015

Upozornění zemědělcům

Výzva 22.kolo - Modernizace zemědělských podniků
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programového období 2007 - 2013 poslední kolo výzev pro předkládání žádostí z PRV pod opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
Více na webových stránkách ministerstva 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load