Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

07.01.2016

Kotlíkové dotace v kostce

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím naleznete v připojeném článku.

 
29.12.2015

Upozornění pro občany

Městský úřad bude mít dne 30. 12. 2015 otevřeno do 15:00 hod. Městský úřad, knihovna a Informační centrum budou dne 31. 12. 2015 uzavřeny.

 
22.12.2015

Upozornění pro občany

Městský úřad, knihovna a Informační centrum budou dne 31. 12. 2015 uzavřeny, v knihovně bude dne 23. 12. 2015 otevřeno pouze do 14:00, na městském úřadě do 15:00.

 
21.12.2015

Svoz odpadů v době vánočních svátků

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude probíhat i 24.12.2015. Náhradní svoz za 25.12.2015 bude proveden již 23.12.2015. Svoz odpadu za 1.1.2016 bude proveden již 31.12.2015. Svoz separovaného odpadu bude zachován v obvyklých termínech. Oddělení ŽP

 
21.12.2015

Zřízení městského kamerového dohledového systému v Ledči nad Sázavou

Kamer system

Město Ledeč nad Sázavou plánuje v roce 2016 zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS). Jedná se o umístění pěti kamerových bodů. Proto bude v této souvislosti provedena anketa na téma Bezpečnost ve městě. V této anketě se mohou všichni občané vyjádřit, jak jsou s bezpečnostní situací ve městě spokojeni, nebo naopak nespokojeni. Která místa vnímají jako riziková, zda souhlasí se zřízením kamerového systému a podobně. Vaše názory nás velice zajímají. Anketa bude vyhodnocena a její výsledky poslouží jako důležitý podklad pro rozhodování, kterým směrem se máme ve zlepšování bezpečnosti ve městě dát. Proto bychom vás chtěli požádat o vyplnění Ankety. Formuláře budou doručeny do vašich poštovních schránek, dále jsou ke stažení na webových stránkách města ikona souboruzde, nebo volně k vyzvednutí v Informačním centru. Vyplněnou anketu můžete odevzdat do schránky umístěné na zvenku na budově MěÚ nebo do schránky umístěné v Informačním centru, či naskenovanou poslat na e-mail podatelna@ledecns.cz a to do 17. 1. 2016. Poté bude anketa vyhodnocena a s jejími výsledky vás seznámíme na webových stránkách města. Informace získané z této ankety budou také sloužit pro potřeby dotačního řízení, kdy bychom chtěli na podporu projektu zřízení MKDS požádat o dotaci z Kraje Vysočina. Za ochotu a čas, který této anketě věnujete, předem děkujeme! - Ing. Zdeněk Tůma, starosta města-

 
18.12.2015

Informace pro občany

Ozn Hus  náměstí

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 71, 72, 73, 74, 75 dne 15.1.2015 od 12:00 hod do 15:00 hod.

 
18.12.2015

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání ZM, které se koná dne 21.12.2015 naleznete zde.

 
18.12.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

obr
V ÚTERÝ 22. 12. 2015 EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKA  z provozních důvodů N E Ú Ř A D U J E !

Ověřování listin a podpisů – 2. patro – pokladna, č. dveří 213
Výpisy z CZECH POINTU – 2. patro -  sekretariát, č. dveří 203
 
18.12.2015

Rozsvícení vánočního stromku + mikulášská nadílka

Rozšířené video z letošního rozsvícení stromku a video z mikulášské nadílky na ledečském hradě můžete shlédnout zde.

 
17.12.2015

Rekonstrukce ulice Havlíčkova

20151217 135155

V ulici Havlíčkova v Ledči nad Sázavou, v úseku od křižovatky s ulicí Z. M. Kuděje ke křižovatce s ulicí Melechovská, proběhla v průběhu měsíce října a listopadu rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojená oprava vozovky. Vodovodní řad byl již v havarijním stavu a jeho oprava, včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem, byla provedena na náklady VAK Havlíčkův Brod, a. s., oprava vozovky byla financována Krajem Vysočina.  Protože stav chodníků a obrubníků byl v tomto úseku již špatný a po provedení rekonstrukce inženýrských sítí a položení nové asfaltové směsi by byla oprava chodníků problematická, bylo zároveň na náklady města provedeno srovnání obrubníků, doplnění chybějících a dále položení nové zámkové dlažby. Oprava chodníku byla projednána s Národním památkovým ústavem Telč, který souhlasil se změnou povrchu na zámkovou dlažbu. Dále byla u „Starého“ hřbitova zřízena nová přípojka vody. Veškeré práce na chodnících provedla společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o., Ledeč nad Sázavou a celková cena za jejich opravu činila 1 700 000,- Kč včetně DPH. Věříme, že provedené úpravy, přispějí ke zvýšení bezpečnosti pohybu na této komunikaci a ke zlepšení kvality života obyvatel dané lokality. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami v naší fotogalerii. – OdMI-  

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load