Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

08.04.2015

Informace k průkazům osob se zdravotním postižením a parkovacím průkazům

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ÚP ČR upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. 

 
02.04.2015

Návštěva hejtmana Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou

IMG 8179

V pátek 27.3.2015 navštívil naše město po několikaleté přestávce Hejtman Kraje Vysočina a poslanec Parlamentu ČR – MUDr. Jiří Běhounek. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o cílenou návštěvu pouze našeho města, ale celé části tohoto regionu Kraje Vysočina, byly časové možnosti pana hejtmana výrazně omezeny. Přesto se během návštěvy dostalo na řadu témat, která byla zajímavá jak z pohledu našeho města, tak i z pohledu Kraje Vysočina.

 
02.04.2015

Výsledky ankety

Město Ledeč nad Sázavou v současné době připravuje projekt „Regenerace panelového sídliště Stínadla“. Předpokládané úpravy spočívají zejména ve zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury – komunikací, chodníků a parkovacích ploch. 

 
02.04.2015

Volná pracovní pozice

Vš pracovník analytik

VŠ pracovník analytik pracující pod odborným dohledem.V případě zájmu a splnění výše uvedených požadavků zasílejte prosím Vaše CV a motivační dopis emailem na adresu Ivana.beberova@synlab.cz, celý text viz. příloha.

 
01.04.2015

Zdravotní laborant Ledeč n. S.

Zdravotní laborant

Volná pracovní pozice do zdravotní laboratoře v Ledči n. S., celý text viz. příloha.

 
01.04.2015

Nalezený pes

pes1

Hledá se majitel dospělé feny vlčáka. Bližší informace na oddělení ŽP, Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 535, 730 803 435 nebo přímo u MVDr. Pavla Vrbky, tel.: 775 650 252.

 
01.04.2015

Kácení bříz u polikliniky

V březnu letošního roku došlo k pokácení 6 ks bříz rostoucích podél parkoviště u polikliniky. Důvodem k jejich pokácení bylo hlavně to, že dřeviny svým kořenovým systémem dlouhodobě poškozovaly přilehlý taras a zvedaly zpevněnou plochu určenou k parkování automobilů návštěvníků polikliniky. V rámci pokácení bylo provedeno i vyfrézování pařezů. Město Ledeč nad Sázavou v nejbližší době provede celkovou úpravu zpevněné plochy, čímž by mělo dojít částečně i k rozšíření parkoviště a snadnějšímu vjezdu na tuto plochu. Kompenzací za pokácené břízy bude výsadba 6 kusů platanu javorolistého, včetně podsadeb, na jižní straně před hlavním vstupem na polikliniku. Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

 
01.04.2015

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané, z důvodů novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, není možné od 1.4.2015 žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Úřady pověřených obcí jsou novelou č. 41/2015 Sb., z povolovacího řízení vypuštěny. Žádost bude nutné tedy podat u Městského úřadu s rozšířenou působností, tzn. ve Světlé nad Sázavou. Jana Fotrová, oddělení ŽP

 
26.03.2015

Rekonstrukce chodníku v ulici Marie Majerové

IMG 20150323 133727

Již na podzim loňského roku byly započaty práce na opravě chodníku v ulici Marie Majerové v části od č. p. 663 – 657. Bylo provedeno rozebrání původní již značně zdevastované dlažby z betonových dlaždic, vyrovnání stávajících obrubníků a vytrhání zahradních obrub. Následně byla položena nová zámková dlažba do nového podkladu. Práce, které provedly TS Ledeč nad Sázavou, byly dokončeny začátkem letošního roku a náklady se vyšplhaly téměř na 290 000,- Kč. Je to sice malá část chodníků, které je třeba opravit, ale budeme se snažit každým rokem vylepšit další části chodníků. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami. – OdMI - 

 
25.03.2015

Volná pracovní pozice na pozici údržbář v p. o. Domov Háj

Údržbář1

Příspěvková organizace Domov Háj, hledá pracovníka na pozici ÚDRŽBÁŘ. V případě zájmu zašlete do 7. 4. svůj životopis e-mailem na adresu semeradova@domovhaj.cz nebo poštou na adresu Domov Háj, p. o., Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load