Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

21.09.2018

Hřiště pro všechny

Hřiště uzavřeno 2018

Od 15.10.2018 je víceúčelové hřiště pro všechny pro sezonu 2018 uzavřeno. Bližší informace v IC Ledeč nebo na tel. : 569 721 471 

 
12.09.2018

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IMGP6158

Již na jaře 2016 schválilo Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou záměr realizace akce „Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ a uložilo oddělení majetku a investic zajištění podkladů nutných k podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na podporu realizace této akce.

 
10.09.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zruc nad sazavou znak
 
07.09.2018

Vysočinu čeká Týden pěstounství

Pozvánka Týden pěstounství, kraj

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 proběhne v našem regionu pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se vedle nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny a příspěvkové organizace Kraje Vysočina zapojily i orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech obcí s rozšířenou působností a základní školy.
Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou od 1. – 3. října navštívit Dny otevřených dveří v doprovázejících organizacích a na městských úřadech. Na programu jsou besedy s pěstouny a odborníky, výstava „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a „Sbohem děcáku“ a doprovodné aktivity pro děti. Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat přítomní pracovníci. Ve čtvrtek 4. října proběhne propagační akce se subjekty zapojenými do procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v Nákupním centru City park Jihlava. Celou odpolední akci pro veřejnost bude moderovat Milan Řezníček a pro malé návštěvníky jsou kreativní činnosti. V pátek 5. října 2018 proběhne poděkování a ocenění pěstounů v Rodinném centru Robinson Jihlava. Děti žijící v pěstounských rodinách obdrží od Kraje Vysočina drobný dárek a budou moct zdarma se svými rodiči prožít páteční odpoledne v Robinsonu.
Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách zapojených organizací.
ikona souboruPROGRAM AKCE NALEZNETE ZDE

 
06.09.2018

Restaurování a obnova nemovité kulturní památky – pomník Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou

V měsíci červenci byly zahájeny práce na restaurování a obnově pomníku Mistra Jana Husa na Husově náměstí. Jedná se o monumentální pomník, který je tvořen nadživotní figurou Mistra Jana Husa se vztaženýma rukama na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát odstupňovaném základě, který je dílem Rudolfa Kabeše z roku 1926. 

 
06.09.2018

Termíny trhů v roce 2018

Stejně jako v letech minulých, i letos se budou na Husově náměstí konat pravidelně každý měsíc prodejní trhy, a to od dubna do prosince. V měsíci prosinci se již tradičně budou trhy konat dvakrát. Níže uvádíme konkrétní termíny s tím, že v případě nepříznivého počasí mohou být trhy zrušeny. Termíny konání prodejních trhů v roce 2018:  2. 10., 6. 11., 5. 12. - vánoční trh, 19. 12. - vánoční trh.

 
31.08.2018

Pořizování nového územního plánu města Ledeč nad Sázavou

PODPORIL KV CMYK zakladni

Město Ledeč nad Sázavou projednává v současnosti pořízení nového „Územního plánu Města Ledeč nad Sázavou“. Pokud se o této věci chcete dozvědět více, sledujte úřední desku Města Ledeč nad Sázavou a elektronickou adresu https://www.svetlans.cz/porizovani-noveho-uzemniho-planu/ds-1376/archiv=0&p1=1277. Tam se dozvíte, zda jsou Vaše pozemky součástí nově pořizovaného územního plánu a jak postupovat v případě nějakých nejasností.

 
30.08.2018

Nabídka práce

Nabídka práce
Firma Technické služby Ledeč nad Sázavou, s.r.o., přijme do pracovního poměru zaměstnance na pracovní pozici uklízečky na zimním stadionu „ATOS ARÉNA“ v Ledči nad Sázavou. Jednalo by se o pracovní dobu v rozsahu 2 až 3 hodin denně v dopoledních hodinách a to včetně sobot, nedělí a svátků. Nástup možný ihned. Bližší informace podá p. Jaroslav Nekola – jednatel TS, tel.: 737 440 675, e-mail: ts.jnekola@ledecns.cz  
 
24.08.2018

Oznámení občanům – úplná uzavírka – „průtah Bojiště“

V období od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018 dojde k úplné uzavírce silnice třetí třídy č. III/34742 v obci Bojiště (průtah Bojiště, délka uzavírky 0,880 km) a to z důvodu opravy povrchu vozovky této silnice.
I. Etapa (3. 9. 2018 – 27. 9. 2018):
uzavřen úsek silnice č. III/34742 v obci Bojiště od jižního okraje obce po křižovatku silnice č. III/34742 s místní komunikací směr Kožlí.
Trasa objížďky (obousměrná):
ve směru od obce Bojiště po silnici č. III/34742 až po křižovatku se silnicí č. III/13016 vlevo po ní ve směru na Dolní Město až po křižovatku se silnicí č. III/34740, zde vlevo a po ní až po křižovatku se silnicí č. III/34742 a dál po ní až po uzávěru.
II. Etapa (28. 9. 2018 – 31. 10. 2018):
uzavřen úsek silnice č. III/34742 v obci Bojiště od křižovatky silnice č. III/34742 s místní komunikací směr Kožlí po obec Bojiště.
Trasa objížďky (obousměrná):
po silnici č. III/34742 a až po křižovatku se silnicí č. III/34740 a dál po ní směr Ledeč nad Sázavou až po křižovatku se silnicí č. II/130 (ul. Koželská) – vlevo po ní až o křižovatku se silnicí č. III/13016 – vlevo po ní ve směru na Dolní Město až po křižovatku se silnicí č. III/34742 a zde vlevo po ní až po uzávěru.
Rozhodnutí o povolení uzavírky příslušným silničním správním úřadem, včetně informace o zajištění autobusové dopravy naleznete ikona souboruzde.

 
23.08.2018

Upozornění pro občany

Pozor

Dne 23.8.2018 EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKA úřaduje od 10:00 hod.Ověřování listin a podpisů II.patro, pokladna,č. dveří 213,pí Horajsová.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load