Ing. Marie Vacátková

Funkce:referent stavebního úřadu
Umístění:budova Husovo náměstí 7 -> patro 3. -> dveře 302
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí (OVŽP) -> vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> oddělení výstavby -> vedoucí oddělení výstavby -> referent stavebního úřadu
E-mail:marie.vacatkova@ledecns.cz
Telefon: +420 566 466 634