Bc. Gabriela Hessová

Funkce:správce rozpočtu
Umístění:budova Husovo náměstí 7 -> patro 2. -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> Odbor samosprávy (OS) -> vedoucí odboru samosprávy -> oddělení finanční -> vedoucí finančního oddělení -> správce rozpočtu
E-mail:gabriela.hessova@ledecns.cz
Telefon: +420 566 466 616
Mobilní telefon: +420 608 229 293