Bc. Ivana Dospělová

Funkce:účetní
Umístění:budova Husovo náměstí 7 -> patro 2. -> dveře 217
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> Odbor samosprávy (OS) -> vedoucí odboru samosprávy -> oddělení finanční -> vedoucí finančního oddělení -> účetní
Telefon: +420 566 466 624