ADVENT

V poslední listopadový den jsme vkročili do adventu. Na tento čas se ruku v ruce těší věřící, nevěřící, ale především děti. Začal nový liturgický rok a období mnohých krásných lidových zvyklostí. Hned na začátku tohoto času nás čeká svátek sv. Barbory a s ním i neodmyslitelné třešňové haluzky, které vdavekchtivým dívčinám letos o Vánocích určitě vykvetou. Hned následuje, v našich krajích asi nejudržovanější předvánoční obyčej – mikulášský průvod. Legendární biskup, opírající se o biskupskou berlu, doprovázen andělem a čerty.

Na příjemném a milém dnešním vstupu do adventu se především podíleli pracovníci ledečského střediska volného času a hned lze říci, že se jim to povedlo a zase překvapili. Opět to byla pěkná podívaná (vzpomeňte na loňská přáníčka stoupající k obloze). Letos to bylo množství prskavek, které účastníci slavnosti v daný okamžik zapálili. Sirný zápach a lomoz asi více přitahovaly zmíněné čertíky, ale velebné atmosféře jistě byly přítomny i éterické bytosti z andělského světa. Spolu s nimi zaslechlo zaplněné ledečské náměstí přání pana starosty Ing. Z. Tůmy i pana ThDr. J. Bárty a pak už přišel vrchol – za potlesku přítomných se rozsvítil vánoční strom roku 2014 (poděkování za něj patří Obecnímu úřadu v Kynicích).

Nechť nám příjemná atmosféra tohoto podvečera vydrží co nejdéle. Nezapomeňte, že advent není žádný finiš na Vánoce, ani závod u pokladen supermarketů – advent otevírá cestu k vánočním svátkům. Užívejte ho ve zdraví a radosti. ok