Ocenění žáků a studentů

FANFÁRY zahájily i ukončily malou slavnost, která se konala na sv. Jana brzy odpoledne v obřadní síni Městského úřadu v Ledči n. S. Na návrh ředitelek zdejších škol tu byli vedením radnice oceněni žáci a studenti, kteří, v právě končícím školním roce, dosáhli mimořádných studijních výsledků. Za jejich píli a pracovitost jim poblahopřáli a poděkovali za reprezentaci města i zdejšího školství – starosta Ing. Z. Tůma a místostarostka Ing. H. Horáková. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé ledečských škol i blízcí příbuzní oceněných. Pro školní rok 2014/15 byli vybráni:

Základní škola: Tereza Časarová, Radka Kujová.

Základní umělecká škola: Michal Pekárek, Dominik Čermák, Dominik Horáček, kolektiv tvůrci knihy pro nevidomé (13 žáků).

Gymnázium, SOŠ, VOŠ: Martin Štěpánek, Michaela Králová, Tereza Poláková, Veronika Cudlínová, Michal Kubík.

Všem laureátům tohoto ocenění blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a mnoho hezkých zážitků o začínajících prázdninách. Věříme, že jejich příklad bude inspirovat kamarády a spolužáky, aby i oni jednou mohli být mezi těmi, kterým, v této novodobé tradici, bude vedení města Ledče blahopřát a děkovat. ok