1. světová válka, aneb život na frontě, v Ledči a sousedních obcích

pozvánka I světová válka