Nové herní prvky na dětských hřištích

Na hřiště na sídlišti Rámy („staré sídliště“) přibyl prolézací tunel „pejsek“, kreslící tabule a dvě fotbalové branky z akátového dřeva, dále byla provedena celková oprava stávající vahadlové houpačky. Na hřiště na sídlišti Stínadla je nově instalována lanová dráha, pískoviště s vestavným oplocením, balanční žebřík, skákací panák z pryže, dvě malé kovové fotbalové branky a byla rovněž provedena celková oprava vahadlové houpačky. Na zpevněnou plochu u domu č. p. 1042 -1044 na sídlišti Stínadla byl umístěn pozinkovaný basketbalový koš a na travnatou plochu u domu č. p. 548 – 550 (nad budovou polikliniky) přibyly dvě velké fotbalové branky s jedním basketbalovým košem. Celkové náklady, včetně montáže herních prvků, se vyšplhaly na bezmála 340 tis. Kč včetně DPH. Vzhledem k výše popsanému doplnění herních prvků na veřejně přístupných hřištích a i z důvodu nároků na hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, které by bylo v případě zpřístupnění „školkového“ hřiště veřejnosti obtížné dodržet, bylo nakonec upuštěno od původního záměru zpřístupnění dětského hřiště u mateřské školy Stínadla pro veřejnost. Věříme, že investované finanční prostředky přispějí k radosti a spokojenosti jejich malých uživatelů a všichni si nové prvky náležitě užijí. -OdMI-