Upozornění občanům

Vážení občané, z důvodu plánované rekonstrukce ulice Ke Stínadlům, v rámci které dojde, ve spolupráci se společností VaK HB a. s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě komunikace včetně přilehlých chodníků, bude od září do konce roku 2016 omezen provoz na komunikacích vedoucích na staré i nové sídliště. Část ulice Ke Stínadlům (od polikliniky k Severce) bude uzavřena úplně a na ostatních komunikacích směr sídliště bude upraven provoz. V některých ulicích bude nutné po dobu rekonstrukce zakázat parkování v obou směrech, jiné ulice budou dočasně označeny jako slepé atd.  V současné době probíhá jednání kolem samotného uzavření komunikace i kolem přechodné změny dopravního značení. Všechny tyto kroky zařizuje realizační firma Porr a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele. K zahájení prací by mělo dojít dle smlouvy o dílo nejdéle 9.9.2016.  O celé akci vás budeme průběžně informovat a omezení dopravního provozu bude hned po jeho schválení zveřejněno na webových stránkách města (prozatím v níže uvedeném odkazu zveřejňujeme projednávaný návrh dopravního značení).

Tímto se předem omlouváme za případné komplikace, ale věříme, že tato oprava zásadním způsobem zlepší dopravní obslužnost dané oblasti.

Návrh dopravního značení.

-OdMI-