Výměna oken v budově ZUŠ

Práce provedla firma MV PLAST s. r. o., která byla vybrána na základě poptávkového řízení, a celkové náklady činily bezmála 400 tis. Kč vč. DPH. Věříme, že provedené úpravy přispějí jednak ke zlepšení energetické náročnosti budovy a rovněž také ke zvýšení komfortu žáků a učitelů ZUŠ. – OdMI -