Úpravy na házenkářském hřišti na letním stadionu

Povrch hřiště byl rozebrán po jednotlivých dílech, které byly ořezány, bylo provedeno očištění slepených ploch, očištění povrchu a jednotlivé díly byly znovu slepeny k sobě. Poškozené kusy byly vyměněny za nové, trhliny byly doplněny stávajícím materiálem. Dále bylo provedeno nové lajnování hřiště. Všechny tyto práce provedla společnost KNOCK – OUT s. r.o., která se mj. zabývá právě úpravami sportovních povrchů. Na závěr provedli zaměstnanci veřejně prospěšných prací obroušení a následně nový nátěr branek, oplocení, střídačky a laviček na tribuně. Věříme, že nyní budou hřiště naši házenkáři znovu naplno využívat. – OdMI -