Oprava vstupu do budovy Základní školy v ul. Nádražní

Poškozený beton a živice byly odstraněny, betonové obruby byly vytrhány a osadily se místo nich chodníkové obruby. Dále došlo v rámci opravy k položení odvodňovacích žlabů a napojení na kanalizaci. Na celou plochu vstupu do budovy ZŠ byla položena zámková dlažba. Veškeré práce provedla firma EVOS – HYDRO, s.r.o. a oprava si vyžádala náklady ve výši 286.470,- Kč. Věříme, že obnova vstupu přispěje nejen k lepšímu vzhledu města, ale hlavně k lepšímu pohybu žáků ZŠ, učitelů, rodičů a i ostatních návštěvníků školy. -OdMI-