Územní plán města Ledeč nad Sázavou

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou dne 05.09.2016 schválilo pořizovatele územního plánu města Ledeč nad Sázavou a to Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, který byl požádán o pořízení „Územního plánu města Ledeč nad Sázavou“.  Tentýž den zastupitelstvo určilo zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního plánu a to Ing. Zdeňka Tůmu, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu města Ledeč nad Sázavou. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanovil hlavní cíle a požadavky na zadání územního plánu.

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou dne 19.12.2016 schválilo „Zadání územního plánu Ledeč nad Sázavou“. Na základě výše uvedených faktů předkládáme formulář (formát xls, pdf) pro občany, s jehož pomocí mohou žádat o změnu využití svých pozemků – zařazení pozemků do územního plánu. Po vyplnění tohoto formuláře jej zašlete pořizovateli - Městskému úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou.

Ing. Břetislav Dvořák

vedoucí OVŽP