Projektová příprava – nové stavební pozemky v lokalitě na Pláckách (II. etapa)

V roce 2016 došlo k prodeji posledního z těchto pozemků, a protože Město Ledeč nad Sázavou do budoucna plánuje rozšiřovat plochy určené k zástavbě rodinnými domy, byly zahájeny práce na projektové přípravě pro vybudování základní technické vybavenosti k dalším pozemkům v této lokalitě, prostor určený k zástavbě se nachází na pozemku parc. č. 913/13 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. Následně bude opět navrženo jejich rozparcelování a pozemky budou nabídnuty k prodeji (předpoklad – druhá polovina roku 2018). O průběhu příprav budeme dále informovat a záměr jejich prodeje bude v předstihu zveřejněn. - OdMI -