Průběh prací na opravě střechy zimního stadionu

Nejprve byla odstraněna parotěsná fólie včetně tepelné izolace, následně byla provedena montáž nově navržených přídavných vaznic střechy a v průběhu minulého týdne byly zavařeny všechny patky. Všechny tyto práce probíhali uvnitř haly pod stávajícím trapézovým plechem. Dalším krokem bude postupná výměna střešního pláště, která bude probíhat postupně tak, aby mohla být plynule doplňována nová střešní krytina. Dle sdělení stavbyvedoucího, by vše mělo být hotové v termínu dle smlouvy o dílo, aby mohla být zahájena nová hokejová sezóna. -OdMI-