Informace o povýšení škol na OVM

V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci. Tato změna bude mít na školy a školská zařízení pozitivní dopad, protože jim umožní čerpat referenční údaje ze základních registrů, ale především zřídit datovou schránku typu orgánu veřejné moci (dále jen „DS OVM“), jejíž používání je bezplatné.
Pro usnadnění aktivace DS OVM a provedení dalších nezbytných úkonů připravilo Ministerstvo vnitra pro školy a školská zařízení podrobné návody, které naleznete níže. V materiálech jsou uvedeny mailové kontakty na specializovaná poradenská pracoviště, která jsou připravena poskytnout odbornou konzultaci.
MSMT 1 Skoly maji DS a jsou v ROS
MSMT 2 Skoly nemaji DS a jsou v ROS
MSMT 3 Skoly maji DS a nejsou v ROS
MSMT 4 Skoly nemaji DS a nejsou v ROS