Památkově chráněná území 2018

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit  spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukční a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů v souladu s vydanými závaznými stanovisky. Žádosti se budou přijímat v termínu od 12. do 16. března 2018 prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina (osobně nebo poštou) nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Znění výzvy grantového programu naleznete zde a kompletní přílohy naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci: dotace, granty. -OdMI-