ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI SILNICE II. TŘÍDY č. II/150 V ÚSEKU LEŠTINKA – MRZKOVICE Z DŮVODU OPRAVY KOMUNI

Termín uzavírky 26. 8. 2019 – 31. 10. 2019, délka uzavírky 1, 750 km.

Objízdná trasa:

Pro vozidla nad 3,5 t, směr Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou (délka objížďky 38 km):

- z křižovatky silnic č. I/38 a II/150 po silnici č. I/38 přes Radostín, Kámen na silnici č. II/347 na silnici č. II/346 přes Štěpánov do Leštiny u Sv., na silnici č. III/34731, (kde se napojí na objízdnou trasu pro uzavírku silnice č. II/130 Hradec – Ledeč n/S) přes Vlkanov, do Opatovic, tam na silnici č. III/01832 do Pavlova, Ostrova a zpět na silnici č. II/150 do Ledče n/S.

Pro vozidla nad 3,5 t, směr Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou (délka objížďky 32 km):

- z křižovatky silnic č. II/150 a II/347 přes Josefodol, Kunemil, Bačkov na silnici č. II/346 přes Štěpánov, Leštinu u Sv. na silnici č. III/34731, (kde se napojí na objízdnou trasu pro uzavírku silnice č. II/130 Hradec – Ledeč n/S) přes Vlkanov, do Opatovic, tam na silnici č. III/01832 do Pavlova, Ostrova a zpět na silnici č. II/150 do Ledče n/S.

Z důvodu probíhající uzavírky a dopravního omezení na silnici č. III/34731, Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova, po křiž. č. III/34729 včetně jsou navrženy varianty „A“ a „B“:

Pro vozidla do 3,5 t a BUS, směr Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou

„A“ - z křižovatky silnic č. II/150 a II/347 na Druhanov, Ovesnou Lhotu, tam na silnici č. III/34734 do Vlkanova, (kde se napojí na objízdnou trasu pro uzavírku silnice č. II/130 Hradec – Ledeč n/S) na silnici č. III/34731 do Opatovic, na silnici č. III/01832 do Pavlova, Ostrova a zpět na silnici č. II/150 do Ledče n/S (obj. 17 km).

„B“ - z křižovatky silnic č. II/150 a II/347 po sil.č. II/347 na silnici č. III/34729, dále na silnici č. 34731 do Opatovic, tam na silnici č. III/01832 do Pavlova, Ostrova a na silnici č. II/150 do Ledče n/S (obj. 13 km).

Mapy zde.