Oznámení o změně obecně závazných vyhlášek

Dne 15. října 2019 byl schválen zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této situace došlo v souladu s tímto novým zákonem k vypracování obecně závazných vyhlášek „o místním poplatku z pobytu“ a „o místním poplatku ze psů“ s platností od 1. ledna 2020. 

Důvodem pro vydání těchto obecně závazných vyhlášek je hlavně:


Úplné znění vyhlášek se „Sazbou poplatku“ naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou v sekci „Úřední deska“„Vyhlášky a směrnice“.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy