Předání dokončené přístavby šaten zimního stadionu

Na začátku října 2019 byly zahájeny stavební práce na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou“. Smlouva o dílo s dodavatelem, který podal v zadávacím řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější (s nejnižší nabídkovou cenou), a to se společností WANDEL CZECH s. r. o., byla uzavřena 19. 9. 2019. Předmětem prací byla přístavba šaten ke stávajícímu objektu zimního stadionu, zdravotně technické instalace, rozvod zemního plynu, vytápění, vzduchotechnika, silnoproud a bleskosvod, zpevněné plochy a opěrná zeď. Nové šatny budou využívat sportovní kluby, školy i široká veřejnost. Na realizaci akce přispěl Kraj Vysočina ze svého rozpočtu částkou ve výši 1 380 412 Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na 14 310 054 Kč vč. DPH. Akce byla dokončena před smluvně stanoveným termínem, k předání hotového díla došlo 18. 8. 2020, původní termín byl stanoven na konec roku 2020. Věříme, že nové šatny ocení všichni uživatelé zimního stadionu.