Oprava komunikace v ul. Zahradní

mmr cr rgb

V polovině září byly zahájeny práce na rekonstrukci místní komunikace v ulici Zahradní, v úseku od křižovatky s ulicí Jabloňová po konec komunikace. Projektovou dokumentaci opravy zpracovala společnost AX s. r. o. z Humpolce.  Práce provedla společnost UNIMONT J. C. K., která podala ve výběrovém řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tzn. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  Na realizaci akce získalo Město dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“ a to ve výši 2 074 299,- Kč. Práce na opravě byly dokončeny v měsíci říjnu a celkové náklady činily 3 676 496 Kč vč. DPH. Věříme, že další opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokojenosti a kvality života obyvatel v dané lokalitě. V přiložené fotogalerii je k  nahlédnutí tato komunikace před a po rekonstrukci. -OdMI-