11.1.2021 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka letos probíhá online a je prodloužena do  24.1.2021. Číslo účtu a variabilní symbol je uvedený na plakátech. Peníze je také možné darovat do tříkrálových pokladniček na těchto místech:

Vždy v provozní nebo otvírací době

 

 V roce 2021 díky vám v regionu podpoříme:

Centrum sociálních služeb Petrklíč - nákup devítimístného svozového auta pro imobilní klienty

Domácí hospicová péče - nákup zdravotnického vybavení, dofinancování mzdových a provozních nákladů

Středisko charitní pomoci - vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané či těžko uplatnitelné na trhu práce

Děkujeme všem dárcům.