Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Město Ledeč nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Město Ledeč nad Sázavou vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa:
Husovo náměstí 7
58401 Ledeč nad Sázavou
Telefon
569 729 510
E-mail
podatelna@ledecns.cz
e-podatelna
ep.ledecns@ledecns.cz
datová schránka
7jybxks
profil zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00267759

neaktivní profil

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1454.html

pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ladislava Lebedová
tel.:  569 721 425
email: lebedova@ak-lebedova.cz

5. Bankovní spojení

Komerční banka
19-2429521/0100

6. IČO

00267759

7. DIČ

CZ00267759

8. Rozpočet

    a) Rozpočet v tomto a předchozím roce

    b) Střednědobý výhled

    c) Rozpočtová opatření

    d) Pravidla rozpočtového provizoria

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat prostřednictvím podatelny Městského úřadu, nebo písemně na adresu
Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7
584 01 Ledeč nad Sázavou

Dále je možné žádat o informace prostřednictvím emailu na adresu e-podatelny ep.ledecns@ledecns.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a ostatní podání v písemné podobě jsou přijímány na podatelně Městského úřadu.

Elektronická podání lze učinit zasláním podání na emailovou adresu podatelna@ledecns.cz nebo přes datovou schránku (ID: 7jybxks). Dokument v digitální podobě je také možné doručit na přenosných nosičích dat (CD, DVD, USB). Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. 

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
 • 1.7.2021 - vyřízení žádosti o úpravu kupní ceny
 • 2.2.2021 - lokalita kolem pozemku 1711/1 - oplocení, stavební řízení
 • 29.07.2020 - Informace o elektronických systémech spisové služby
 • 18. 4. 2014 - Sdělení informací „Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“
 • 21. 8. 2014 - Odmítnutí žádosti o kopie kandidátních listin
 • 5.1.2015 - Informace o vyplacených příspěvcích
 • 5.1.2015 - Vyplacené příspěvky z rozpočtu r.2002-2014 veterinární ordinace MVDr. Vrbka Pavel
 • 5.1.2015 - Informace o veřejném osvětlení
 • 11.3.2015 - Investiční plány města pro rok 2015
 • 17.6.2015 - Informace o právním informačním systému
 • 9.9.2015 - Poskytnutí informací k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací
 • 21.10.2015 - Žádost o zaslání písemnosti
 • 1.12.2015 - žádost o informaci o přestupkovém řízení
 • 29.12.2015 - Plat tajemníka MěÚ
 • 3.2.2016 - Informace o plánovaných investičních akcích
 • 4.5.2016 - Informace o akci "Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou"
 • 25.10.2016 - Dodatečné povolení úprav na Rašovci
 • 16.2.2017 - Připravované investiční akce 2017
 • 24.2.2017 - Šikanózní žádosti o informace
 • 27.2.2017 - Seznam účtů města + darovací smlouva
 • 28.6.2017 - Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
 • 16.1.2018 - Investiční záměry města pro rok 2018
 • 16.1.2019 - Investiční záměry města pro rok 2019
 • 19.2.2020Investiční záměry města pro rok 2020

17. Seznam zřizovaných organizací