Vyhlášky a směrnice

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2022 Požární řád města

OZV 2021/3 o místním oplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV 2021/2 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 2021/1 o místním poplatku z pobytu

Zrušena - OZV 2020/1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2019/5 o místním poplatku ze psů

Zrušena - OZV 2019/4 o místním poplatku z pobytu

Zrušena - OZV 2019/3 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2019/2 o nočním klidu

OZV 2019/1 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zrušena - OZV 2018/3 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zrušena - OZV 2018/2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ledeč nad Sázavou.

OZV 2018/1 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj na veřejném prostranství

OZV 2017/2 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Zrušena - OZV 2017/1 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušena - OZV 2016/5 o nočním klidu 

Zrušena - OZV 2016/4 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2016/3 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zrušena - OZV 2016/2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ledeč nad Sázavou

Zrušena - OZV 2016/1 - o místním poplatku ze psů

Zrušena - OZV 2015/3 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2015/2 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Zrušena - OZV 2015/1 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zrušena - OZV 2014/4 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2014/3 - kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

OZV 2012/4 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Zrušena - OZV 2012/3 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2012/1 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního přepisu

Zrušena - OZV 2011/6 - o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Zrušena - OZV 2011/5 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušena - OZV 2011/4 - Místní poplatek z ubytovací kapacity

Zrušena - OZV 2011/3 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zrušena - OZV 2011/1 - Místní poplatek ze psů

Zrušena - OZV 2009/3 - kterou se ruší OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV 2/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zrušena - OZV 2009/2 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích města

Zrušena - OZV 2008/7 - o veřejném pořádku při pořádání akcí

Zrušena - OZV 2008/5 - o stanovení systému nakládání s odpady

Zrušena - OZV 2008/4 - Požární řád obce

OZV 2008/3 - kterou se ruší dříve vydané obecně závazné vyhlášky

Zrušena - OZV 2008/2 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

OZV 1997/1 - o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou

OZV 1996/3 - kterou se ruší OZV 6/1992 o městské policii v Ledči nad Sázavou

OZV 1995/11 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1992, č. 4/1991 a č. 9/1991 o poplatku z reklamních zařízení

OZV 1995/10 - kterou se ruší vyhlášky města č. 2/1992, č. 7/1991 a č. 11/1991 o dislokačním poplatku

OZV 1995/9 - kterou se ruší vyhláška města č. 1/1993 o poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

OZV 1995/8 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1994 o nájemném z nebytových prostor a č. 3/1995, kterou se mění a doplňuje vyhláška města o nájemném z nebytových prostor

Směrnice

Zásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - Zásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - Směrnice 2011/01 - Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací z rozpočtu města

Pravidla

Pravidla vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč n. S.

Pravidla pronájmu ploch objektů a zařízení města Ledeč nad Sázavou za účelem umístění reklamních a informačních zařízení

Nařízení

Zrušeno - Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 2/2014, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací)

Nařízení Města Ledeč nad Sázavou o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech

Zrušeno - Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Nařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2018, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.