Služby

Čtenářem a uživatelem knihovny se může stát každý občan České  republiky, který se zaváže plnit podmínky stanovené knihovním řádem  městské knihovny.

Knihovna poskytuje služby v těchto odděleních:

 

Oddělení pro dospělé čtenáře

Kontaktní pracovnice: Pavlína Nulíčková

 

Oddělení pro děti

Kontaktní pracovnice: Ing. Irena Jeřábková

 

Hudební oddělení

Kontaktní pracovnice: Pavlína Nulíčková

Pro využití služeb tohoto oddělení je platná registrace (průkazka) oddělení pro dospělé nebo pro děti.