Ceník

Úhrada za  poskytované služby

Cena poskytovaných  služeb se řídí prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách. Výše sazeb za úkony sociální služby a za fakultativní  činnosti jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je přílohou smlouvy.  Uživatel je povinen zaplatit úhradu podle vyúčtování poskytovatele za  skutečně provedené úkony

Ceník ke stažení