Zlatá svatba

Oslava tohoto výročí je vždy výjimečnou událostí, a to nejen v lidském životě, ale také jako opakovaná životní událost na radnicích.  V Ledči je to průměrně jedna zlatá svatba za rok a účastníky diamantové svatby (60 let společného života) jsme tu naposledy měli v roce 2000.

V samotném závěru října letošního roku přišli na ledečskou radnici manželé Marie a Jaroslav Polanských z Ledče n. S., aby si tu znovu po padesáti letech připomněli okamžiky, kdy v Dolních Kralovicích uzavřeli sňatek. Tak dlouhý čas se jistě nedá vyhnout řadě problémů, ale Marie a Jaroslav to očividně zvládali velmi dobře. I v těchto okamžicích z nich vyzařovala vzájemná úcta a láska. Skromné a milé jubilanty na slavnost doprovodili jejich nejbližší. Slavnostní chvíle byly podtrženy skutečností, že pan starosta poprvé vystupoval s novou starostenskou insignií – obřadním řetězem se státním znakem. Pan Mgr. Petr Vaněk popřál manželům Polanským pevné zdraví a řadu dalších spokojených společných let. Věřím, že takové přání pro ně má i většina spoluobčanů z Ledče.

zlatá svatba 11 – kopiezlatá svatba 13zlatá svatba 18zlatá svatba 35obřadní řetěz