Živnostník roku 2011 na Vysočině na ledečské radnici

Na pozvání starosty města, Mgr. Petra Vaňka, se první listopadový pátek uskutečnilo přátelské setkání s Ing. Josefem Ježkem, který získal výše jmenované ocenění.

I když tato informace proběhla všemi deníky, dovolte malou připomínku události. Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, je ocenit nejlepší firmy a živnostníky a pomoci jim ke zviditelnění v médiích a získání nových obchodních příležitostí. Soutěží se v rámci krajů a vítězové postupují do celostátního kola.

Letošní ročník byl už v pořadí VI. a v rámci Kraje Vysočina o živnostenský titul bojovalo 153 podnikatelů. Vítězný Josef Ježek vyrábí stříkací techniku na práškovité organické hmoty, především barvy a jiné plasty, i techniku na anorganické prášky, jako jsou mazadla, křídy apod. „Ocenili jsme, že jej jeho práce baví, oslovila nás také ryze česká technologie a obrovská inovativnost. Ve svém oboru patří k nejlepším v ČR,“ vysvětlil porotce Milan Kramoliš, regionální ředitel Era Poštovní spořitelny.

Setkání s panem Ježkem bylo velmi přátelské a neformální. Kromě úspěchu se hovořilo i o působení pana Ježka v Zastupitelstvu Města Ledče n. S. (1998), o kapele Víkend, jejímž byl dlouholetým členem. „Medailista“ připomněl, že jeho úspěch je podpořen dvacetiletou zkušeností v ledečské firmě JEVAN, blízkou spoluprací s kolegou Oldřichem Vančatou i rodinnými příslušníky.

Představitelé města popřáli panu Josefu Ježkovi pevné zdraví (zrovna teď ho potřebuje o trochu víc), hodně zdaru v podnikání i o ostatních aktivitách. V neposlední řadě i dobré umístění v republikovém klání živnostníků, které ostatně můžete ovlivnit i vy pomocí SMS hlasování (www.zivnostnikroku.cz).

Blahopřejeme a rádi budeme informovat o dalších úspěších.

J 3J 1J 2