Ještěže květen byl na déšť skoupý

Střešní krytinu na Domě s pečovatelskou službou v Ledči n. S. totiž nahlodal zub času a i těch několik málo dešťů z kraje měsíce napáchal škody v bytech nájemníků. Za pomoci správce bytového fondu byla okamžitě provedena náprava – zamezení dalšího zatékání. Vzhledem k tom, že se jednalo o havárii, město spolu se společností ATOS spol. s.r.o., provedlo opravu střešního pláště ještě během května. Podle smlouvy o dílo si tyto práce vyžádaly finanční částku ve výši téměř 290 tis. Kč. Po úplném vyschnutí bude ještě provedeno ošetření krovu. Tak teď už zase budou obyvatelé domu čp. 1252 v Ledči nad Sázavou v suchu a vůbec nebude vadit, že na Medarda prší.

Text a foto: -zč-