MŠ Stínadla


S letními prázdninami skončila celková rekonstrukce jedné třídy, včetně sociálního zázemí a výdejny jídel. Tyto náročné úpravy proběhly na základě výběrového řízení a vše se stačilo udělat během letních měsíců, aby mohla být výuka zahájena v příslušném termínu. Náklady rekonstrukce se dostaly na částku 495 tis. Kč, bez DPH. Touto částkou vyhrála firma Český stavitel a.s. z Olomouce. Rekonstrukce s vybranou firmou se sice neobešla bez komplikací (vzdálenost, cenové relace…), přesto se podařilo tyto prostory pro nástup zářijových předškoláků připravit. Rekonstrukcí nově došlo ke vzniku WC z bývalé koupelny a v sousední místnosti přibyla umývárna s novou sprchou. Dále byla instalována nová kuchyňská linka, včetně sporáku a myčky nádobí, byla položena nová podlahová krytina atd. Veškeré prostory byly pochopitelně vymalovány a nově vzniklé prostory třídy vybaveny novým nábytkem od firmy Profil nábytek, a.s.. 

V neposlední řadě pochvalu zaslouží paní ředitelka J. Dvořáková, spolu se všemi spoluzaměstnanci z MŠ Stínadla, kteří se nemalou měrou zasloužili, aby zrekonstruované prostředí odpovídalo nárokům i trendům moderního předškolního zařízení. Ostatně už nejbližší dny prokáží, jak se vše podařilo. Tato akce byla podpořena Krajem Vysočina. FOND VYSOCINY SV RGB zakladni

IMG 2633IMG 2632IMG 2635IMG 2629