Hasičská paráda

Sbor dobrovolných hasičů v Ledči nad Sázavou poslední zářijovou sobotu slavil. A bylo co! Už 140. let uplynulo od založení této poctivě pracující a velmi potřebné organizace. Za tyto dlouhé roky pomohli hasičští dobrovolníci mnoha lidem v nouzi. Kromě tohoto základního poslání byli vždy v centru veškerého dění ve městě. Zaslouženě a podle tradice v celé parádě, pochodovali městem i se všemi svými „poklady“. Na letním stadionu byli odměněni ti zasloužilí i výkonní hasiči plaketami i diplomy. Stačili si ještě zasoutěžit, předvést současnou techniku, praktické ukázky zásahu i dobrou zábavu.

Současnému starostovi ledečského sboru, panu Mgr. Danielu Horkému, se k výročí podařilo sestavit velmi pěknou publikaci, mapující činnost sboru od jeho vzniku až po současnost. Všichni Ledečáci i kronikáři jistě toto jeho úsilí ocení.

Aby se nablýskané uniformy i metály více leskly, chyběly snad jen tradičně pěkné václavské časy a také více návštěvníků.. Nezbývá než ledečským hasičům poděkovat a popřát mnoho zdaru do dalších let. Ono to uteče a bude tu stopadesátka! ok