Prodej pozemků

Město Ledeč nad Sázavou 

nabízí na prodej pozemek za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě 

Na Pláckách. 

Na základě dlouhodobého plánu rozvoje Města Ledeč nad Sázavou a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 3.2011/63ZM-s) ze dne 27. dubna 2011, se podařilo v lokalitě Na Pláckách po geometrickém rozdělení pozemku a vybudování ZTV připravit stavební pozemky za účelem individuální výstavby rodinných domů. Došlo tak k definitivnímu upřesnění vzhledu této nově vzniklé části města. Vyměřením a označením pozemků parcelním číslem zde vzniklo 18 stavebních parcel v průměru o velikosti 857 m2, kde ta nejmenší má 679 m2 a ta největší 1117 m2 (viz situační nákres) a vznik dvou nových názvů ulic – Jaroslava Foglara a Krátká. 
Zájemci o výstavbu RD v lokalitě Na Pláckách mohou podávat žádosti o koupi vybraného čísla pozemku, cena pozemku byla stanovena na 600 Kč/m2 + 23.227 Kč za PRIS pilíř viz foto a situační nákres. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžný prodej, žádáme zájemce o tuto individuální výstavbu rodinných domů, aby podávali žádosti osobně na MÚ - oddělení majetku a investic (první patro, číslo dveří 109), či před podáním žádosti kontaktovali úředníky OdMI (tel.: 569 729 522-523, mobil: 603 177 235, 733 537 484, e-mail: zdena.cubanova@ledecns.cz, jiri.vrana@ledecns.cz) - důvodem je výběr čísla pozemku z pouze již neobsazených pozemků. Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy