Dokončení komunikace v lokalitě na staré Habrecké cestě

Město Ledeč se v listopadu 2008 kupní smlouvou zavázalo dokončit komunikaci k dvanácti rodinným domům v lokalitě na staré Habrecké cestě (ač to mnozí nevědí, tato nová část už patří k obci Habrek). Podle předložených rozpočtových nákladů od prodávajícího, společnosti MMPI, měla finanční částka na dokončení komunikace činit 536.437,- Kč. Jenomže na převzaté komunikaci nebylo počítáno s odvodněním, navíc podklad (koruna vozovky) byl nedostačující a nebyla dokompletována vodovodní šoupata.  Město komunikaci dokončilo až v letošním roce, ale celková částka se nakonec vyšplhala na 1.081.000,- Kč, a to není započítáno dokončení veřejného osvětlení, které hradily místní technické služby ze svých prostředků. Navzdory různým komplikacím a finančním možnostem se nakonec dílo podařilo. Posuďte sami - jedna fotografie byla pořízena při koupi a druhá při dokončení. Aby noví obyvatelé „habrecké“ měli ještě lepší přístup ke svým nemovitostem, město ještě opravilo stávající komunikaci „Stará Habrecká“ s celkovým nákladem 65.000,- Kč, bez odvodňovacího roštu, který městu věnoval jeden z obyvatel této části obce. Doufejme tedy, že obyvatelé si nové přístupové komunikace budou považovat. Aby jim dobře a dlouho sloužila, bude nutné se k ní chovat přiměřeně šetrně. Tak šťastnou cestu! -zč-