Rekonstrukce mostu

Legenda k očíslovaným fotografiím:

1. Pohled na korunu mostu se sondami.

2. Sonda odhalující původní kamenný pilíř z konce 17. století.

3. Pata původního pilíře se dnes nachází již v hloubce přes dva a půl metru. Z průzkumu vyplývá, že terén byl průběžně navyšován a zušlechťován parkovými úpravami.

4. Roku 1903 se mostu dotkla i výstavba tunelu železniční trati.