Oznámení - volná pracovní pozice

Tajemník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou oznamuje, že se ode dne 1. 1. 2014 uvolní na Městském úřadě Ledeč nad Sázavou pracovní pozice - uklízečka. Délka stanovené týdenní pracovní doby je 40 hodin. Doba trvání pracovního poměru - doba neurčitá. Plat určí zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce, Nařízením vlády 130/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle kolektivní smlouvy.


Zájemci o tuto pracovní pozici se mohou přihlásit na Městském úřadě Ledeč nad Sázavou ve lhůtě do 4. 12. 2013 do 8:00 hodin.


Písemnou přihlášku je možné podat osobně na podatelně Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, nebo ji zaslat poštou na adresu Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Obálku označte textem "Konkurz - OdO" a uveďte adresu uchazeče.


Předpoklady pro případné uzavření pracovního poměru:
- zdravotní způsobilost vykonávat práci uklízečky
- bezúhonnost (bezúhonná není osoba pravomocně odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně)
- možnost nástupu do zaměstnání od 1. 1. 2014