ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tohle vážné varování pro příští školáky (školní rok 2014/15) přišlo zrovna v nejmrazivější dny letošní zimy, a to až na poslední lednový víkend. Nepřízeň počasí ale děti neodradila, aby nepřišly hezky upravené a načesané. Zejména děvčata velikostí a barevností vlasových ozdob začala boj o třídní „kočky“. Zatímco v médiích jsme sledovali, jak na některých základních školách probíhá zápis dětí velmi dramaticky, kdy rodiče nocovali ve frontách před „boudami“, aby pro svá dítka vybojovali místo na škole, u nás všechno probíhalo velmi klidně a s dobrou organizací (však také paní ředitelka se svojí suitou čas od času prošla chodbami). I když generace těchto adeptů vzdělání už zvlášť netrpí bojácností ani výchovou typu: sedávej panenko v koutě…, přece jen se suverenita občas zasekla. Třeba když hoch uviděl velké počítadlo, tak to vzbudilo jeho údiv (no bodejť, když na chodbě v tašce měl tablet), také bytosti ze starších pohádek občas ne a ne vytanout na mysli. V tomto směru prohrál Budulínek. Většina z těch 76 příchozích předškoláků byla velmi dobře připravena. Když to trochu drhlo, pomohly vlídné paní učitelky. Šest dětí se pro nemoc nemohlo k zápisu dostavit, část rodičů bude pro své děti žádat odklad (9). I tak je předpoklad, že v září budou v Ledči otevřeny tři první třídy. Do té doby přejeme všem příštím žákům základky dobré zdraví a hodně hezkých chvil nespoutané volnosti, která na podzim, bohužel,  skončí. ok (foto: js, ok)