Životní jubileum

V pondělí 28. dubna, oslavil pan Karel Urban, bývalý starosta našeho města, významné životní jubileum. Pan Urban přijal pozvání na radnici, kde jsme mu, s panem místostarostou a paní Fotrovou srdečně poblahopřáli a popřáli hodně sil a zdraví do let příštích. Zavzpomínali jsme na dobu, kdy pan Urban nejdříve místostarostoval a pak starostoval na ledečské radnici. Panu Urbanovi bychom také rádi poděkovali za obětavou práci, kterou pro naše krásné město vykonal. –pv-